20-07-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Για την ανάδειξη αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών «Εκκένωσης Δεξαμενής Λυμάτων (CPV: 90460000): στο ΚΕ.Π.Υ Φυλακίου Ορεστιάδας για το διάστημα εννέα (9) μηνών από 01/08/2015 έως 30/04/2016 ».

Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκηρύσσει
και διεξάγει Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε Ευρώ (€) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο
κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή και με τίτλο «Εκκένωση Δεξαμενής Λυμάτων του ΚΕ.ΠΥ Φυλακίου
Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου» για την κάλυψη των αναγκών του ΚΕΠΥ Φυλακίου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου της
Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής έχοντας υπ’ όψιν τις σχετικές διατάξεις: Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ εδώ