15-07-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ CPV:1881000-0

Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:

ΥΠΟΕΡΓΟ Α:ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ 76.000,00€( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ή που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου) για το χρονικό διάστημα από 24-08-2015 έως 30-4-2016.Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά ποσοστό 85% από το (ΕΟΧ) και κατά ποσοστό 15% από Εθνική Συμμετοχή,ΥΠΟΕΡΓΟ Β:ΚΙΝΗΤΕΣ Α & Β 59.040,00€ ( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% ή που αναλογεί στην έδρα του υποψηφίου αναδόχου) για το χρονικό διάστημα από 24-08-2015 έως 31-10-2015.Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο  ΕΔΩ.