15-07-2015: Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 61/2015 χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού (σύμφωνα με το άρθρο133 του Ν.4270/2014 ) για τη σύναψη σύμβασης που αφορούν την παροχή πλυντικών υπηρεσιών για το ΚΕ.Π.Υ Λέσβου.

Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο  ΕΔΩ.