15-07-2015: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (ΚΕΠΥ) ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Σας ανακοινώνουμε ότι η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης θα προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προσκαλώντας τουλάχιστον τρεις υποψηφίους, για τη σύναψη σύμβασης για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών, με προϋπολογισμό 5.500 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) και για το διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης έως και 30 Απριλίου του 2016, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1- ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ.