14-07-2015: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΡΓΙΑ

 Αναφορικά με τις διαγωνιστικές διαδικασίες που διεξάγει η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής και σε σχέση με την με ημερομηνία 28-06-2015 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική Αργία Βραχείας Διαρκείας» (ΦΕΚ Α/65), ενημερώνουμε ότι όσοι διαγωνισμοί βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας και τυχόν παράτασης αυτής θα διεξαχθούν κανονικά. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ.