29-05-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την παράταση των διαγωνιστικών διαδικασιών (παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και διενέργειας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος), με αρ:
-38/2015 (προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού μηχανήματος κλπ): Πέμπτη 04/06/2015,
-29/2015 (προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής): Παρασκευή 05/06/2015 και
-35/2015 (προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΚΕΠΥ Λέσβου): Παρασκευή 05/06/2015. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ανακοίνωσης, ΕΔΩ.