23-07-2014: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Αναφορικά με τη Διακήρυξη με αριθμό 17/2014, ΤΠ7/3718/11-07-2014 (ΑΔΑ: Ω2ΟΠΙ-ΣΞ5) για τον Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια & εγκατάσταση Κλιματιστικών μονάδων και Ηλεκτρικών Θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου, ανακοινώνεται ότι γίνονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις και διορθώσεις:

1.    Σελίδα 12-  Η παράγραφος (β) τροποποιείται ως εξής «Η στάθμη θορύβου εσωτερικών μονάδων, μετρούμενη με μικρόφωνο σε απόσταση ενός μέτρου, στα 250 Ηz δεν θα πρ’έπει να ξεπερνά τα 46 db σε ψύξη και 49db σε θέρμανση.»

2.    Σελίδα 12– Ομάδα Β. 2: Παράγραφος 1, προστίθεται η παρακάτω προδιαγραφή «Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται η σταθερή στερέωση τους στο τοίχο ή στο δάπεδο, στις θέσεις που υποδειχθούν από τους αρμόδιους υπαλλήλους του ΚΕ.Π.Υ. και η ηλεκτρολογική τους σύνδεση με την ήδη υπάρχουσα αναμονή της υφιστάμενης εγκατάστασης κοντά στη θέση αυτή»

3.    Σελίδα 12– Ομάδα Β. 2: Παράγραφος 3: Αφαιρείται η τεχνική προδιαγραφή «Ηλεκτρονικός» από τον θερμοστάτη .

Δείτε την αναρτημένη διευκρίνιση εδω

Για την ανάρτηση στο Διαύγεια