27-05-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 38/2015

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την υπ. αρ. 38/2015 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης-φωτοαντιγραφικού μηχανήματος-toner, drums και λοιπών συναφών αναλώσιμων για την κάλυψη των αναγκών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Λέσβου, της κεντρικής υπηρεσίας πρωτης υποδοχής και των κινητών μονάδων Α΄και Β΄. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ανακοίνωσης ΕΔΩ.