25-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αρ. 43/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια ενός πετρελαιοκίνητου επιβατικού οχήματος τύπου βαν, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, για την κάλυψη των αναγκών του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στη Μόρια Λέσβου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης, ΕΔΩ.