25-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ.αρ. 39/2015 για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων τύπου split και μεταφορά μίας για τις ανάγκες της κεντρικής υπηρεσίας πρώτης υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΕΔΩ.