22-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αρ.29/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια αναλώσιμων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης  Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στη Μόρια Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ΕΔΩ.