22-05-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡ.19/2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την υπ.αρ. 19/2015 ηλεκτρονική διαδικασία διαπραγμάτευσης που αφορά στην παροχή ιατρικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Φυλακίου, στον Έβρο. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ανακοίνωσης, ΕΔΩ.