21-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΑΜΟΥ

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών α) της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, β) του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Λέσβου και γ) της Α' κινητής μονάδας πρώτης υποδοχής στη Σάμο. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 32/2015, ΕΔΩ.