21-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αρ. 40/2015 ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια ενδυμάτων για την κάλυψη των αναγκών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Λέσβου και στις κινητές μονάδες πρώτης υποδοχής Α' και Β'. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο ΕΔΩ.