23-07-2014: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 19/2014

Δημοσιεύεται διορθωτική ανακοίνωση σχετικά με την προκήρυξη
με αριθμό 19/2014 για προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους στο ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ν. Έβρου με διευκρινήσεις ή αλλαγές σε διάφορα σημεία του κειμένου και των τεχνικών χαρακτηριστικών και παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών μέχρι 01 Σεπτεμβρίου 2014.
Το πλήρες κείμενο υπάρχει εδώ.