21-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΩΣ 31/12/2015

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αρ. 36/2015 ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ιατρικών, υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Λέσβου, έως 31/12/2015. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο, ΕΔΩ.