21-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΑΜΟ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αριθμ. 35/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) Λέσβου και των κινητ΄λων μονάδων Α΄και Β΄στη Σάμο και τη Λέσβο, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υπ.αριθμ. 35/2015, ΕΔΩ.