20-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ.ΑΡ. 38/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΣΒΟ,ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αρ. 38/2015 διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για την προμήθεια γραφικής ύλης-φωτοαντιγραφικού μηχανήματος, χαρτιού, toner, drums και λοιπών συναφών για την κάλυψη αναγκών:
α) των κινητών μονάδων Α' και Β' της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (Σάμος και Λέσβος),
β) της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής,
γ) του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Μόριας, Λέσβου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 38/2015, ΕΔΩ.