19-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ, ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΩΣ ΤΙΣ 30/04/2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπ.αριθμ. 19/2015 ηλεκτρονικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης για την ανακήρυξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης ιατρικών, υγειονομικών και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών, για τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στο Φυλάκιο Έβρου, της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 19/2015, ΕΔΩ.