19-05-2015: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Προκήρυξη ανοικτού, δημόσιου, μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕΠΥ) στο Φυλάκιο Έβρου της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κειμενο της Διακήρυξης Νο 28/2015, ΕΔΩ.