15-05-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΔΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών αποδελτίωσης Τύπου. Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης Νο 31/2015, ΕΔΩ.