26-11-2014: ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 25/2014

Ανακοίνωση για παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών για την προκήρυξη 25/2014 του δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης, απολύμανσης, οφιοαπώθησης και μυοκτονίας στα ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου-Ορεστιάδας και Λέσβου. Η νέα λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 07/01/2015.
Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης είναι εδώ.