05-02-2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 θέσεις Διοικητών ΚΥΤ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5 θέσεις Διοικητών ΚΥΤ.

Για το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Ημερομηνία Υποβολής από 07/02/2020 έως 17/02/2020.