25-04-2019: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ειδικός Στόχος "Επαναπατρισμός"

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ειδικός Στόχος "Επαναπατρισμός" με τίτλο:

"Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής"

Για τα αρχεία πατήστε εδώ.