10-07-2018: Διερεύνηση διαθεσιμότητας ακινήτων με κατάλληλες υποδομές για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος μέχρι τις 18/07/2018 (ημέρα Τετάρτη)!

Πατήστε εδώ για να δείτε το αρχείο.