21-08-2015: «Πρόσκληση Α/Α 67/2015 υποβολής προσφοράς για την ανάθεση προμήθειας ειδών Toner, Drum, μελανιών κλπ για τις ανάγκες των εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (CPV: 301), δια της λήψεως προσφορών».

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης κάντε κλικ    εδώ