28-05-2015: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Διευκρινιστική ανακοίνωση για την προμήθεια τεσσάρων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.Μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο της διευκρινιστικής ανακοίνωσης, ΕΔΩ.