30-06-2015: Ολοκλήρωση εκπαίδευσης προσωπικού της ΥΠΥ στην θεματική ενότητα: «Εκπαίδευση στον Εντοπισμό και στη Διαχείριση Περιπτώσεων Εμπορίας Παιδιών και στην προστασία Ασυνόδευτων Ανηλίκων»