22-06-2015: ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ