30-01-2015: Τασία Χριστοδουλοπούλου για την Μεταναστευτική Πολιτική - Θα τηρηθούν πρώτη φορά όλες οι νόμιμες διαδικασίες, Εφημ. Η ΑΥΓΗ,20.1.15