12-05-2015: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΥΝΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ