03-03-2015: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ