16-01-2015: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ