03-12-2014: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕ.Π.Υ. ΜΟΡΙΑΣ