01-12-2014: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΟ.43/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕ.ΠΥ. ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΕΒΡΟΥ