30-11--0001: Διακήρυξη Aνοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για παροχή υπηρεσιών διερμηνείας για τις ανάγκες της ΥΠΥΤ