28-03-2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έκτασης στη νήσο Χίο για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ ΧΙΟΥ) σε νέα θέση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αριθ. πρωτ.4.6/2909 05/02/2019, ΑΔΑ:(67ΜΛ465ΧΘΕ-6Γ1) και τίτλο:
"Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μίσθωση έκτασης στη νήσο Χίο για τις ανάγκες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και συγκεκριμένα για τη μετεγκατάσταση του υπάρχοντος κέντρου υποδοχής και ταυτοποίησης (ΚΥΤ ΧΙΟΥ) σε νέα θέση."
Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.