22-03-2019: «Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του» ΑΔΑ:ΨΟΖ7465ΧΘΕ-Θ22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. 03/2019 και τίτλο "Ακτοπλοϊκές μετακινήσεις υπηκόων τρίτων χωρών & παιδιών αυτών από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου προς την ηπειρωτική χώρα του» ΑΔΑ:ΨΟΖ7465ΧΘΕ-Θ22Για την Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού πατήστε εδώ.

Για ΤΕΥΔ ΑΚΤΟΠΛΟΙΚΑ πατήστε εδώ.