23-11-2018: Μετακινήσεις Υπηκόων Τρίτων Χωρών & παιδιών αυτών (ΥΤΧ) από τα λιμάνια Πειραιά και Καβάλας, καθώς επίσης το ΚΥΤ Έβρου, προς τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας