12-09-2018: ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4/2018 ΚΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 63492,1 ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ