16-07-2018: Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού Αναλώσιμων Εκτυπωτών ΥΠΥΤ