05-04-2018: Ορθή Επανάληψη : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο διερμηνέων και διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο μητρώο διερμηνέων και διαμεσολαβητών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παρακαλώ πατήστε εδώ.