06-11-2017: Μεταβολή πινάκων ΣΟΧ2/2017 για τους κωδικούς 104, 304, 504, 704, 401, 604, 601, 204, 109, 409, 509 και των πινάκων απορριπτέων.