08-12-2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οικιακών συσκευών για τις ανάγκες του ΚΥΤ Λέσβου