30-11--0001: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΡ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 69/121, ΕΟΧ2/14042, με ημερομηνία ανάρτησης 26.10.16