21-07-2016: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ -ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 2/2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ