19-07-2016: ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CCTV ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΟ ΚΥΤ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ