13-07-2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 56/2016 ΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ