03-06-2016: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 17/2016 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2)