23-05-2016: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΕΒΡΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΠΥ ΛΕΣΒΟΥ (ΥΠΟΕΡΓΟ 2) 01/05/2016 ΕΩΣ 30/04/2017 Α.Δ 20/2016